• Woensdag 05-04 is het weer zover de algemene ledenvergadering staat weer op de agenda.

  Aanmelden voor een bestuursfunctie kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter van het bestuur.

   

  Agenda ledenvergadering 05-04-2023

  Locatie: kantine
  aanvang: 20.00 uur


  Agenda:

   

  1. Opening
  2. agenda
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Ingekomen stukken
  5. Mededelingen
  6. Begroting 23/24
  7. Bestuursverkiezing
  8. Voetbalzaken
  9. Kantine/terrein zaken
  10. Commissie ronde
   1. Joc
   2. Club van 100
  11. Wvttk/rondvraag
  12. Vaststellen volgende vergadering
  13. Sluiting

  Bestuursverkiezing

  In deze vergadering zal Wilmar Rohaan afscheid nemen van het bestuur en stellen Myrthe de Boer en Marjan Doornenbal zich verkiesbaar. Ook zullen de functies van de bestuursleden met jullie gedeeld worden.