• Op vrijdag 18 juni is er weer een ledenvergadering in de kantine. Vanwege corona is opgave verplicht. Tijdens de ledenvergadering willen we jullie op de hoogte brengen van de bouwactiviteiten en het 100-jarig jubileum. Daarnaast staat de begroting voor aankomend jaar op de agenda. We hebben Oebele Overzet bereid gevonden om de taken van Marjan Veldhuis over te nemen. Ze zullen samen het penningmeesterschap doen tot de najaars-ledenvergadering.

  Datum: Vrijdag 18 juni
  Locatie: Kantine
  Aanvang: 20.00 uur
  Let op: opgave verplicht (via bestuur@vvodv.nl)

  Agenda

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Notulen vorige ledenvergadering (hier te raadplegen)
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
  • Bouw kleedkamers
  • Bestuursverkiezing
  • Jubileum
  • Commissie ronde
  • Wvttk en rondvraag