• Privacy en veiligheid

  Voetbalvereniging ODV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring vertellen we zo helder en transparant mogelijk hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

  Wij zijn verplicht ons de houden aan de Wet- en regelgeving met betrekking tot privacy; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

  • persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie privacyverklaring);
  • de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot alleen díe gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
  • ODV wanneer nodig zal vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen voor het waarborgen van de beveiliging;
  • wij geen persoonsgegevens aan derden doorgeven, tenzij nodig voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt; en
  • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Heb je na het lezen van onze privacyverklaring vragen of heb je een klacht? Neem dan contact met ons op via bestuur@vvodv.nl.