• Maandag 28-11 is het eindelijk weer zover de algemene ledenvergadering staat weer op de agenda.

  Aanmelden voor een bestuursfunctie kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter van het bestuur.

   

  Agenda ledenvergadering ODV

  Datum: 28-11-2022

  Locatie: kantine ODV

  Tijdstip: 20.00 uur

   

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Bestuursverkiezing
  6. Jaarcijfers 21/22
  7. Voetbalzaken
  8. Kantinezaken
  9. Commissieronde
  • Joc
  • Club van 100
  1. Wvttk en rondvraag
  2. Vaststellen volgende vergadering
  3. Sluiting