• Het is weer de hoogste tijd voor een algemene ledenvergadering. De najaarsledenvergadering ging namelijk wegens corona niet door en het is toch de bedoeling om tweemaal per jaar even de stand van zaken te bespreken. De vergadering start om 20:00 in de kantine (inloop vanaf 19:30 uur).

  Agenda

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering / ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Jaarcijfers 20/21
  5. Begroting 21/22
  6. Bestuursverkiezing
   Thomas van der Lei, Kees Posthumus en Gerda Westerhof nemen aan het einde van voetbalseizoen 2021/2022 afscheid van het bestuur. Jaap Haven, Frank Tuinstra en Jorrit Dreijer hebben zich beschikbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de voorzitter.
  7. Technische zaken
  8. Commissieronde
   - JOC
   - Club van 100?
   - Activiteitencommissie
   - Jubileum
  9. W.v.t.t.k. en rondvraag
  10. Vaststellen volgende vergadering
  11. Sluiting