• Afgelopen voorjaarsledenvergadering kon helaas niet doorgaan in verband met de Corona-maatregelen. Voor de najaarsledenvergadering hopen wij elkaar wel weer te treffen, al zal dit wel in aangepaste vorm zijn. Zoals het nu lijkt kunnen we met een groep van 25 personen in de kantine. Dit houdt in dat er maximaal 20 leden (fysiek) bij aanwezig kunnen zijn. U dient zich hier dan ook voor op te geven via bestuur@vvodv.nl; we werken in volgorde van opgave. Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt er een livestream georganiseerd, zodat iedereen (in de kantine of vanuit z'n luie stoel) kan deelnemen aan de vergadering.

  In de ledenvergadering zullen we afscheid nemen van twee bestuursleden. Aanmelden voor een bestuursfunctie kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter van het bestuur.

  Datum: Dinsdag 8 december
  Locatie: Kantine
  Aanvang: 20.00 uur
  Let op: Opgave verplicht

  AGENDA

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Notulen vorige ledenvergadering
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
  • Financieel overzicht
  • Kascontrole
  • Bouw kleedkamers
  • Bestuursverkiezing
  • Commissieronde
  • W.v.t.t.k. en rondvraag