• Contributie 2023-2024

  LidsoortContributie
  Kabouters (t/m 6 jaar, geen wedstrijden) € 20,00 per kwartaal
  Pupillen (7 t/m 12 jaar) € 37,50 per kwartaal
  Junioren (13 t/m 17 jaar) € 45,00 per kwartaal
  Senioren (18 jaar en ouder) € 60,00 per kwartaal
  Senioren heren 35+ 7x7 € 45,00 per kwartaal
  Senioren dames 7x7 € 45,00 per kwartaal
  Niet spelende leden € 7,50 per kwartaal
  Donateurs € 7,50 per jaar


  De ledenadministratie zorgt ervoor dat de verschillende commissies binnen VV ODV en de KNVB District Noord over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven.

  Met vragen over de (betaling van) contributie kun je ook contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan penningmeester@vodv.nl


  Ledenadministratie VV ODV
  Te Nijenhuiswei 26
  9241GV Wijnjewoude

  Vermeld je lidcode en/of geboortedatum om vergissingen te voorkomen.