• De algemene ledenvergadering van maandag 29 november is uitgesteld tot nader order. Dit in verband met de huidige coronamaatregelen. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen we die op deze pagina bekendmaken.

   

   

  Agenda

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Kascontrole
  4. Financieel overzicht
  5. Afscheid bestuurslid
  6. Commissieronde
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  De notulen van de vorige vergadering zijn hier te raadplegen.